พิมพ์

 

 

    งานห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

 1. งานห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกโรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา
    1.1 ข้อมูลนักเรียน
    1.2 ข้อมูลครูและพี่เลี้ยง
    1.3 ห้องเรียน
    1.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
    2. งานห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
      2.1 ข้อมูลนักเรียน
    2.2 ข้อมูลครูและพี่เลี้ยง
      2.3 ห้องเรียน
      2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 18 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 การให้บริการห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free