พิมพ์

 

โครงการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให้กับครูโรงเรียนเรียนรวม ในจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 16 -18 ตุลาคม 2561 

ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

โครงการอบรมการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้กับครูโรงเรียนเรียนรวม ในจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 

ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 29 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 การส่งเสริมการจัดการศึกษาและนิเทศติดตามเรียนรวม เรียนรวม - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free