พิมพ์

 

 1. สวนกระตุ้นประสาทสัมผัส

 2. สนามเด็กเล่น
 3. ห้องบอลบำบัด
 4. ห้องสมุดมัลติมีเดีย
 5. ห้องศิลปการแสดง
 6. ห้องดนตรีบำบัด
 7. ห้องศิลปะบำบัด
 8คลีนิคกายภาพ
 9. ห้องเสริมสวย
 10. ห้องนวดแผนไทยบำบัด
 11. อาคารประกอบสำหรับเด็กพิการ(โดมสนามหญ้าเทียม)
 12. เกษตรอินทรีย์ (มะนาว สมุนไพรลอยฟ้า แปลงผัก)
 13. ห้องจิตวิทยา
 14. ศูนย์สื่อ
 15. ร้านค้าธารน้ำใจ
 16. บ้านสาธิต โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 24 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 แหล่งเรียนรู้ในศูนย์ - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free