textphoto2

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Sankalp (A unit of ApekshaBalhit Sansthan)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Sankalp (A unit of ApekshaBalhit Sansthan) (104)
ร่วมโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ  ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการภาคเหนือ
ร่วมโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการภาคเหนือ (21)
ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุขสวัสดิ์ ลำปาง
ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุขสวัสดิ์ ลำปาง (48)
รวมข่าวรายวัน Lampang special education center daily news
รวมข่าวรายวัน Lampang special education center daily news (95)
ลอยกระทง ๒๕๕๘
ลอยกระทง ๒๕๕๘ (39)
การอบรมทำกล่องผ้าไหมของผู้ปกครองออทิสติกประจำจังหวัดลำปาง
การอบรมทำกล่องผ้าไหมของผู้ปกครองออทิสติกประจำจังหวัดลำปาง (7)
อบรมคัดกรองคนพิการ  รุ่น4
อบรมคัดกรองคนพิการ รุ่น4 (238)
นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี รุ่น ๓๕ B เข้าศึกษาดูงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี รุ่น ๓๕ B เข้าศึกษาดูงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (18)
ข้อมูลกิจกรรมของศกศ.ลป. มีนา 58‏
ข้อมูลกิจกรรมของศกศ.ลป. มีนา 58‏ (4)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (11)
ศูนย์ฯ จันทบุรีศึกษาดูงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ศูนย์ฯ จันทบุรีศึกษาดูงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (11)
ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (11)
แข่งกีฬา Special Olympics Thailand 2014
แข่งกีฬา Special Olympics Thailand 2014 (9)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอเกาะคา อบรมสร้างความรู้แก่ผู้ปกครองพิการด้านอาชีพ
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอเกาะคา อบรมสร้างความรู้แก่ผู้ปกครองพิการด้านอาชีพ (9)
งานเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ มอบอุปกรณ์การเรียน
งานเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ มอบอุปกรณ์การเรียน (23)
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP).
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP). (113)
พระนิสิตเข้าศึกษาดูงานการให้บริการช่วยเหลือระยะเเรกเริ่มเเละเตรียมความพร้อม
พระนิสิตเข้าศึกษาดูงานการให้บริการช่วยเหลือระยะเเรกเริ่มเเละเตรียมความพร้อม (46)
อบรมวินัยและรักษาวินัย
อบรมวินัยและรักษาวินัย (35)
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม (28)
ประชุมปรังปรุงหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะเเรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประชุมปรังปรุงหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะเเรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ (22)
ประชุมผู้ปกครองก่อตั้งชมรมผู้ปกครองออทิสติกประจำจังหวัด
ประชุมผู้ปกครองก่อตั้งชมรมผู้ปกครองออทิสติกประจำจังหวัด (15)
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (19)
อบรมเเละสัมมนาความรู้เเละทักษะการเป็นผู้สนับสนุนเเละช่วยเหลือเด็กพิการที่ใช้รถเข็น
อบรมเเละสัมมนาความรู้เเละทักษะการเป็นผู้สนับสนุนเเละช่วยเหลือเด็กพิการที่ใช้รถเข็น (24)
นิเทศการจัดการศึกษาเพื่อเยียวยา (วอลดอร์ฟ)
นิเทศการจัดการศึกษาเพื่อเยียวยา (วอลดอร์ฟ) (32)
การตรวจฟันของนักเรียนโดยทันตบาล โรงพยาบาลลำปาง
การตรวจฟันของนักเรียนโดยทันตบาล โรงพยาบาลลำปาง (24)
ผู้มีอุปการคุณของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
ผู้มีอุปการคุณของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง (12)
วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๘
วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๘ (37)
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ (22)
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ และครูคนใหม่
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ และครูคนใหม่  (26)
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ (25)
กีฬาสีสัมพันธ์ ๒๕๕๙
กีฬาสีสัมพันธ์ ๒๕๕๙ (43)
รางวัล
รางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๘ (11)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ เกาะคา
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ เกาะคา (9)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ งาว
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ งาว (10)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ เถิน
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ เถิน (10)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ เเจ้ห่ม
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ เเจ้ห่ม (10)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง (10)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง (10)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ เมืองปาน
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ เมืองปาน (1)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ แม่ทะ
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ แม่ทะ (10)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ แม่เมาะ
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ แม่เมาะ (8)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ วังเหนือ
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ วังเหนือ (1)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ สบปราบ
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ สบปราบ (8)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ เสริมงาม
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ เสริมงาม (9)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม (8)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ ห้างฉัตร
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอ ห้างฉัตร (6)
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (109)
ศูนย์ฯพิจิตร เข้าศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาบุคลากรมาสร้างสรรค์ผลงาน
ศูนย์ฯพิจิตร เข้าศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาบุคลากรมาสร้างสรรค์ผลงาน (7)
วันมาฆบูชา ๒๕๕๙
วันมาฆบูชา ๒๕๕๙ (27)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ (152)
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเเละแผนปฏฺิบัติการ ปี ๒๕๕๙
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเเละแผนปฏฺิบัติการ ปี ๒๕๕๙ (9)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (137)
Powered by Phoca Gallery
128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 18 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 รวมภาพกิจกรรม - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free