พิมพ์ โครงสร้างฝ่าย
 โครงการประจำปี 2561

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ

       งานแผนงานและงบประมาณ

       งานการเงิน

       งานบัญชี

       งานพัสดุและสินทรัพย์

       งานการจัดระบบควบคุมภายใน

       งานระดมทรัพยากร

       งานทุนการศึกษา

 ปฏิทินการปฏิบัติงานกล่มงานบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
   
128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 12 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free