พิมพ์ โครงสร้างฝ่าย
 โครงการประจำปี 2561

 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบุคคล 2561

       งานทะเบียนประวัติและ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

       งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

       งานพิจารณาความดีความชอบ

       งานรักษาความปลอดภัย

       งานฝึกอบรมและพัฒนา

       งานวินัยและรักษาวินัย

       งานสวัสดิการ

       งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ

       งานวิจัยในชั้นเรียน 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบุคคล ปี 2561
   
128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 25 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 กลุ่มบริหารงานบุคคล - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free