พิมพ์ โครงสร้างฝ่าย
 โครงการประจำปี 2561

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ

       งานหลักสูตรสถานศึกษา

       งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

       งานช่วยเหลือระยะแรกเริ่มพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในศูนย์ฯ

       งานกิจกรรมนักเรียน

       งานผลิตจัดหาบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใด

       งานจัดระบบช่วงเชื่อมต่อ

       งานส่งเสริมอาชีพนักเรียนและผู้ปกครอง

       งานหน่วยบริการและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ      

     งานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู 

       งานห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก

       งานห้องเรียนสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

       งานส่งเสริมการจัดการเรียนรวม

 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ
   
128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 37 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 กลุ่มบริหารงานวิชาการ - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free