พิมพ์

โครงการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

โครงการยกระดับครูและบุคลากรสู่มาตรฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัดลำปาง

128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 19 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 โครงการประจำปี 2557 - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free