พิมพ์

โครงการพัฒนาสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการ PLC

โครงการพัฒนากระบวนการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการในพื้นที่ห่างไกล

 

128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 26 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 โครงการประจำปี 2557 - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free