เนื้อหา

พิมพ์

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 

               https://www.youtube.com/watch?v=JrcVJIEmS0c   

 

วีดีทัศน์เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยใช้ของเล่นพื้นบ้านภาคเหนือเป็นสื่อ ร่วมกับ Blixpop 

             https://youtu.be/jVTrVevv7FU

 

วีดีทัศน์ The Life Skills Curriculum in Thailand 

https://www.youtube.com/watch?v=OpgPkZKpCRg&t=35s

 

128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

29 มีนาคม 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 17 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free