เนื้อหา

พิมพ์

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ และกิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเลี้ยงอำลาบุคลากร พร้อมทั้งกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์และแลกของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางให้การต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครู จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์

เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ ภูมิภาค กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการและคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมวันลอยกระท

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางต้อนรับผู้อำนวยการและคณะครูจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสุขแบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนาคนพิการ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมการออกให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ของสำนักงานจังหวัดลำปา
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ผู้อำนวยการสุรัญจิต วรรณนวล ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะครู และบุคลากรในการดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง และการดำเนินงานกีฬา สพฐ. เกมส์
งานแผนงานและงบประมาณดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรม พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมอบรมผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ ระหว่าง  วันที่ ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

อบรมผู้พิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมอบรม การดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑ 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้น         ฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมการดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง แสดงความยินดีและต้อนรับข้าราชการและบุคลากรบรรจุใหม่ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีงบประมาณใหม่ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมชี้แจงและสาธิตในโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ปี ๒๕๖๑

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  

 

128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 25 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free