เนื้อหา

พิมพ์
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมอบรมผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ ระหว่าง  วันที่ ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

อบรมผู้พิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมอบรม การดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑ 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้น         ฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมการดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง แสดงความยินดีและต้อนรับข้าราชการและบุคลากรบรรจุใหม่ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีงบประมาณใหม่ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมชี้แจงและสาธิตในโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ปี ๒๕๖๑

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง   

128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

2 เมษายน 2561  (เวลา 10.00 น.)

เว็บไซต์มี 21 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free