เนื้อหา

พิมพ์

(ร่าง) แนวทางการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘


https://drive.google.com/open?id=0B9eSFNBBA1Nrb2RCbkZUTHlxeTQ

 

(ร่าง) โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘ 


https://drive.google.com/open?id=0B9eSFNBBA1NrcXIwc0VaRldBTEE

 

(ร่าง) คู่มือหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ 


https://drive.google.com/open?id=0B9eSFNBBA1NrQkViNU5UbHNzTmc

 

(ร่าง) หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘


https://drive.google.com/open?id=0B9eSFNBBA1NrbXRfSzdGS29GZlk

 

(ร่าง) แนวทางการจัดกิจกรรม ตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ              ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘


https://drive.google.com/open?id=0B9eSFNBBA1NraWZhWXhLOEM1c28

 


https://drive.google.com/open?id=0B9eSFNBBA1NrQkViNU5UbHNzTmc

 

128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

18 กุมภาพันธ์ 2562  (เวลา 12.00 น.)

เว็บไซต์มี 36 บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free