• ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-228574

 

ต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กีฬาสีสัมพันธ์เขียวเหลืองเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ และกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมเลี้ยงอำลาบุคลากร พร้อมทั้งกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์และแลกของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางให้การต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครู จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการ และบุคคลสายสนับสนุนการสอน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(แม่ครัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individual Education Plan:IEP) 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  เรื่องรับสมัครบุคคลสายสนับสนุนการสอน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(แม่ครัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
128 /4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-228574 โทรสาร.054-228575

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

2 เมษายน 2561  (เวลา 10.00 น.)

เว็บไซต์มี บุคคล ออนไลน์

Website Design by www.design102.com

Copyright 2011 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง. .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free